Denne kalkulatoren beregner nåverdi av alternative varmesystemer basert på en beregningsmetodikk som er beskrevet i veiledningen til de nye forskriftskravene.


Rapport fra nåverdiberegning kan tiltakshaver benytte for å dokumentere lønnsomhet over bygningens livsløp.
 
Denne kalkulatoren beregner års-kostnader av alternative varmesystemer.
Resultat fra beregningen gir brukeren informasjon om hvilken oppvarmings-løsning som er mest lønnsom.